Chuyển tới nội dung

Thông báo đăng ký thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, tin học và học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đợt 1, học kỳ II, năm 2020 - 2021

23.03.2021

Chi tiết theo tiệp tin đính kèm

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác