Chuyển tới nội dung

Tin tức sự kiện

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM THUỘC HỌC PHẦN TỰ CHỌN, ĐỢT 2 - KỲ 2, NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM THUỘC HỌC PHẦN TỰ CHỌN, ĐỢT 2 - KỲ 2, NĂM HỌC 2021-2022
15.03.2022LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN KỸ NĂNG MỀM THUỘC HỌC PHẦN TỰ CHỌN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN KỸ NĂNG MỀM THUỘC HỌC PHẦN TỰ CHỌN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021
15.12.2021

Kế hoạch triển khai cho sinh viên làm bài tập lớn thay thế bài thi tự luận các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đợt 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-TĐHHN ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc thay đổi hình thức thi các môn kỹ...
15.06.2021


Bài tập lớn thay thế bài thi tự luận môn Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (KNM002)

Môn Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định có 9 phòng thi: 08, 09, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 25Chi tiết trong tập tin đính kèm
15.06.2021

Bài tập lớn thay thế bài thi tự luận môn Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian (KNM003)

Môn Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian gồm 6 phòng thi: 04, 10, 11, 18, 22, 26Chi tiết trong tệp tin đính kèm.
15.06.2021

Bài tập lớn thay thế bài thi tự luận môn Kỹ năng thuyết trình thuyết phục trước đám đông (KNM004)

Môn Kỹ năng thuyết trình thuyết phục trước đám đông có 6 phòng thi: 02, 06, 14, 19, 23, 27Chi tiết xem trong tệp tin đính kèm.
15.06.2021

Bài tập lớn thay thế bài thi tự luận môn Kỹ năng lãnh đạo (KNM005)

Môn Kỹ năng lãnh đạo gồm có 6 phòng thi: 03, 05, 07, 15, 24, 28Chi tiếp xem trong tập tin đính kèm.
15.06.2021

Thông báo kế hoạch học bổ sung các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn

Căn cứ Quy định chuẩn đầu ra kỹ năng mềm đối với sinh viên đại học và danh sách xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 02, tháng 7 năm 2021. Nhà trường thông...
09.06.2021

Thông báo về việc tuyển sinh đại học vừa làm vừa học và liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2021

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học và liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ...
28.02.2021