Chuyển tới nội dung

Tin tức sự kiện

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 1 - 2024

Chi tiết xem trong tệp tin đính kèm!
24.01.2024

Thông báo tổ chức học và thi chuẩn đầu ra cho sinh viên năm 2024

Trung tâm thông báo đến các phòng, khoa, bộ môn thuộc Trường, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm và sinh viên cao đẳng, đại học kế hoạch tổ chức ôn tập và thi chuẩn...
05.01.2024

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 9

Chi tiết xem trong tệp tin đính kèm!
21.11.2023

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 8

Chi tiết xem tệp tin đính kèm!
26.10.2023

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 7

Chi tiết xem tệp tin đính kèm!
25.09.2023


Thông báo tổ chức học và thi chuẩn đầu ra cho sinh viên năm 2023

Trung tâm thông báo đến các phòng, khoa, bộ môn thuộc Trường, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm và sinh viên cao đẳng, đại học kế hoạch tổ chức ôn tập và thi chuẩn...
01.08.2023

V/v tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-TĐHHN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởngTrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Đề án tuyển sinh...
27.07.2023


DANH SÁCH SINH VIÊN THI CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 5 NĂM 2023

Chi tiết xem tệp tin đính kèm!
07.07.2023

DANH SÁCH SINH VIÊN THI CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 4 NĂM 2023

Chi tiết xem tệp tin đính kèm!
16.06.2023

DANH SÁCH SINH VIÊN THI CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 3 NĂM 2023

Chi tiết xem tệp tin đính kèm
16.05.2023

THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI CÁC MÔN KỸ NĂNG MỀM THUỘC HỌC PHẦN TỰ CHỌN ĐỢT 2 - HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2022 - 2023

KNM003: Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian; KNM002: Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
11.05.2023

DANH SÁCH SINH VIÊN THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 1 NĂM 2023

Chi tiết trong tệp tin đính kèm!
03.03.2023

DANH SÁCH SINH VIÊN THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

Chi tiết trong tệp tin đính kèm!
23.02.2023Thông báo tổ chức học và thi chuẩn đầu ra cho sinh viên năm từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2023

Trung tâm thông báo đến các phòng, khoa, bộ môn thuộc Trường, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm và sinh viên cao đẳng, đại học kế hoạch tổ chức ôn tập và thi chuẩn...
06.02.2023