Chuyển tới nội dung

Tin tức sự kiệnKế hoạch tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học (đợt I - học kỳ I, năm học 2020 - 2021)

Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học (đợt I - học kỳ I, năm học 2020 - 2021)
23.11.2020

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học (Học kỳ I, năm học 2020 - 2021)

Tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học (Học kỳ I, năm học 2020 - 2021)
09.11.2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC, DANH SÁCH LỚP HỌC VÀ LỊCH THI CÁC MÔN KỸ NĂNG MỀM HỌC PHẦN TỰ CHỌN ĐỢT 1 - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC, DANH SÁCH LỚP HỌC VÀ LỊCH THI CÁC MÔN KỸ NĂNG MỀM HỌC PHẦN TỰ CHỌN ĐỢT 1 - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021
08.10.2020

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn Đợt I, Học kỳ I, Năm học 2020 - 2021 (Điều chỉnh lần I)

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học và điều kiện tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn;Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội...
01.10.2020