Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn Đợt I, Học kỳ I, Năm học 2020 - 2021 (Điều chỉnh lần I)

01.10.2020

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh lịch học, lịch thi các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn
Đợt I, Học kỳ I
,Năm học 2020 - 2021 (Điều chỉnh lần I)

Căn cứ Thông báo số 3445/TB-TĐHHN ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn Đợt I, Học kỳ I, Năm học 2020 - 2021;

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học và điều kiện tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn;

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo điều chỉnh lịch học, lịch thi các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn Đợt I, Học kỳ I, Năm học 2020 - 2021(có phụ lục kèm theo).

Nhà trường đề nghị:

Sinh viên đã đăng ký học và đóng tiền học phí các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn Đợt I, Học kỳ I, Năm học 2020 - 2021 cập nhật lịch học, lịch thi điều chỉnh trên Website Trường (trang Trung tâm Giáo dục thường xuyên) để tham gia học và dự thi đầy đủ, đúng giờ.

Các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc Trường, cố vấn học tập và Trung tâm Giáo dục thường xuyên thông báo lịch học, lịch thi điều chỉnh đến sinh viên đã đăng ký học và đóng tiền học phí các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn Đợt I, Học kỳ I, Năm học 2020 - 2021.

Thông tin chi tiết liên hệ: TS.Nguyễn Thị Mai Hương, Giảng viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Điện thoại: 0869.204.118; Email: ntmhuong@hunre.edu.vn./.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác