Chuyển tới nội dung

Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học (đợt I - học kỳ I, năm học 2020 - 2021)

23.11.2020

Kế hoạch tổ chức ôn tập, kế hoạch thi, danh sách sinh viên và lớp học xem trong file đính kèm.

 

Sinh viên có thắc mắc cần hỗ trợ liên hệ cô Huệ - 0979.135.428 (thông tin chi tiết trong Thông báo đính kèm)

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác