Chuyển tới nội dung

Đào tạo, bồi dưỡngKế hoạch tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học (đợt I - học kỳ I, năm học 2020 - 2021)

Kế hoạch tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học (đợt I - học kỳ I, năm học 2020 - 2021)
23.11.2020

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học (Học kỳ I, năm học 2020 - 2021)

Tổ chức ôn tập và thi chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên trình độ cao đẳng, trình độ đại học (Học kỳ I, năm học 2020 - 2021)
09.11.2020

THỜI KHÓA BIỂU HỌC, DANH SÁCH LỚP HỌC VÀ LỊCH THI CÁC MÔN KỸ NĂNG MỀM HỌC PHẦN TỰ CHỌN ĐỢT 1 - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC, DANH SÁCH LỚP HỌC VÀ LỊCH THI CÁC MÔN KỸ NĂNG MỀM HỌC PHẦN TỰ CHỌN ĐỢT 1 - HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020 - 2021
08.10.2020

Thông báo về việc điều chỉnh lịch học, lịch thi các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn Đợt I, Học kỳ I, Năm học 2020 - 2021 (Điều chỉnh lần I)

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học và điều kiện tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn;Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội...
01.10.2020

Thông báo tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đối với sinh viên đại học khóa ĐH5 đến ĐH8 (Đợt 1 - Học kỳ I, năm học 2020 - 2021)

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo đến các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc Trường, cố vấn học tập và sinh viên đại học (hệ chính quy, vừa làm...
15.09.2020


Thông báo về việc tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đối với sinh viên đại học khóa 6 (Đợt 2 - Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020)

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo đến các phòng, khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên ĐH6 về việc tổ chức học các môn kỹ năng mềm...
29.05.2020