Chuyển tới nội dung

Đào tạo, bồi dưỡngDANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC NGÀY 18/12/2022

Chi tiết xem trong tệp tin đính kèm!
16.12.2022


Thông báo tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đợt 2 năm 2022

Thông báo tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đợt 2 năm 2022
30.06.2022

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM THUỘC HỌC PHẦN TỰ CHỌN, ĐỢT 2 - KỲ 2, NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM THUỘC HỌC PHẦN TỰ CHỌN, ĐỢT 2 - KỲ 2, NĂM HỌC 2021-2022
15.03.2022LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN KỸ NĂNG MỀM THUỘC HỌC PHẦN TỰ CHỌN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH THI KỲ THI PHỤ CÁC MÔN KỸ NĂNG MỀM THUỘC HỌC PHẦN TỰ CHỌN HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2020-2021
15.12.2021

Bài tập lớn thay thế bài thi tự luận môn Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (KNM002)

Môn Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định có 9 phòng thi: 08, 09, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 25Chi tiết trong tập tin đính kèm
15.06.2021

Bài tập lớn thay thế bài thi tự luận môn Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian (KNM003)

Môn Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian gồm 6 phòng thi: 04, 10, 11, 18, 22, 26Chi tiết trong tệp tin đính kèm.
15.06.2021

Bài tập lớn thay thế bài thi tự luận môn Kỹ năng thuyết trình thuyết phục trước đám đông (KNM004)

Môn Kỹ năng thuyết trình thuyết phục trước đám đông có 6 phòng thi: 02, 06, 14, 19, 23, 27Chi tiết xem trong tệp tin đính kèm.
15.06.2021

Bài tập lớn thay thế bài thi tự luận môn Kỹ năng lãnh đạo (KNM005)

Môn Kỹ năng lãnh đạo gồm có 6 phòng thi: 03, 05, 07, 15, 24, 28Chi tiếp xem trong tập tin đính kèm.
15.06.2021

Thông báo kế hoạch học bổ sung các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn

Căn cứ Quy định chuẩn đầu ra kỹ năng mềm đối với sinh viên đại học và danh sách xét công nhận tốt nghiệp đại học chính quy đợt 02, tháng 7 năm 2021. Nhà trường thông...
09.06.2021