Chuyển tới nội dung

Đào tạo, bồi dưỡng

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Trung tâm Giáo dục thường xuyên là đơn vị sự nghiệp thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng tổ chức đào tạo hệ vừa làm vừa học, văn...
23.01.2024

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024

Căn cứ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của người lao động đang làm việc trong ngành tài nguyên và môi trường và xã hội. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội...
08.01.2024

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 9

Chi tiết xem trong tệp tin đính kèm!
21.11.2023

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 8

Chi tiết xem tệp tin đính kèm!
26.10.2023

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 7

Chi tiết xem tệp tin đính kèm!
25.09.2023

Thông báo tổ chức học và thi chuẩn đầu ra cho sinh viên năm 2023

Trung tâm thông báo đến các phòng, khoa, bộ môn thuộc Trường, cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm và sinh viên cao đẳng, đại học kế hoạch tổ chức ôn tập và thi chuẩn...
01.08.2023

V/v tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-TĐHHN ngày 28 tháng 6 năm 2023 của Hiệu trưởngTrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc ban hành Đề án tuyển sinh...
27.07.2023

DANH SÁCH SINH VIÊN THI CHUẨN ĐẦU RA ĐỢT 4 NĂM 2023

Chi tiết xem tệp tin đính kèm!
16.06.2023

DANH SÁCH SINH VIÊN THI CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH ĐỢT 1 NĂM 2023

Chi tiết trong tệp tin đính kèm!
03.03.2023

DANH SÁCH SINH VIÊN THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ĐỢT 1 NĂM 2023

Chi tiết trong tệp tin đính kèm!
23.02.2023

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC NGÀY 18/12/2022

Chi tiết xem trong tệp tin đính kèm!
16.12.2022


Thông báo tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đợt 2 năm 2022

Thông báo tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đợt 2 năm 2022
30.06.2022

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM THUỘC HỌC PHẦN TỰ CHỌN, ĐỢT 2 - KỲ 2, NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC PHẦN KỸ NĂNG MỀM THUỘC HỌC PHẦN TỰ CHỌN, ĐỢT 2 - KỲ 2, NĂM HỌC 2021-2022
15.03.2022