Chuyển tới nội dung

Đào tạo, bồi dưỡng

Thông báo về việc tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đối với sinh viên đại học khóa 6 (Đợt 2 - Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020)

Thông báo về việc tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đối với sinh viên đại học khóa 6 (Đợt 2 - Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020)

29.05.2020
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo đến các phòng, khoa, bộ môn, cố vấn học tập và sinh viên ĐH6 về việc tổ chức học các môn kỹ năng mềm...
Đọc tiếp →