Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đối với sinh viên đại học khóa 6 (Đợt 2 - Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020)

29.05.2020