Chuyển tới nội dung

Thông báo về việc tổ chức học trực tuyến các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đối với sinh viên ĐH5 và ĐH6 (đợt 3, học kỳ 2, năm học 2019 - 2020)

07.08.2020

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác