Chuyển tới nội dung

Liên hệ

1. Liên hệ Văn phòng 

Bà Trương Thị Thảo

Di động 0978.020.767

Điện thoại cố định 0243.8385149

Email: ttdtcbcc@gmail.com hoặc ttdtcbcc@hunre.edu.vn

2. Liên hệ các vấn đề khác

2.1. Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Bà Trương Thị Thảo

Điện thoại 0978.020.767; Email: thaotruongvp@gmail.com

2.2. Chuẩn đầu ra tin học và Ứng dụng CNTT cơ bản chuẩn theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

           Ông Nguyễn Duy Hiến

Điện thoại: 0968.225.879; Email: duyhien2604@gmail.com

2.3. Kỹ năng mềm

            Bà Nguyễn Thị Mai Hương

            Điện thoại: 086.9204.118; Email: ntmhuong@hunre.edu.vn

2.4. Vừa làm vừa học

            Bà Nguyễn Thị Nhung

            Điện thoại: 0987.686.875; Email: hongnhungdhtnmt@gmail.com

2.5. Chuẩn đầu ra tiếng Anh

            Bà Phạm Thị Huệ

           Điện thoại: 0979.135.428; Email: huepham.hunre@gmail.com