Chuyển tới nội dung

Liên hệ

1. Liên hệ Văn phòng 

Bà Trương Thị Thảo

Di động 0978.020.767

Điện thoại cố định 0243.8385149

Email: ttdtcbcc@gmail.com hoặc ttdtcbcc@hunre.edu.vn

2. Liên hệ các vấn đề khác

2.1. Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Bà Trương Thị Thảo

Điện thoại 0978.020.767; Email: thaotruongvp@gmail.com

2.2. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản chuẩn theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

           Ông Nguyễn Duy Hiến

Điện thoại: 0968.225.879; Email: duyhien2604@gmail.com

2.3. Chuẩn đầu ra tin học; Chuẩn đầu ra Kỹ năng mềm; Chuẩn đầu ra Tiếng Anh; Hệ Vừa làm vừa học

          Bà Phạm Thị Huệ

          Điện thoại: 0979.135.428; Email: huepham.hunre@gmail.com