Chuyển tới nội dung

Thông báo tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đối với sinh viên đại học khóa ĐH5 đến ĐH8 (Đợt 1 - Học kỳ I, năm học 2020 - 2021)

15.09.2020

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo đến các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc Trường, cố vấn học tập và sinh viên đại học (hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên thông đại học) về việc tổ chức học các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đối với sinh viên đại học (Đợt 1 - Học kỳ I, năm học 2020 - 2021)

(Chi tiết xem File đính kèm)

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác