Chuyển tới nội dung

Kế hoạch triển khai cho sinh viên làm bài tập lớn thay thế bài thi tự luận các môn kỹ năng mềm thuộc học phần tự chọn đợt 1 học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

15.06.2021

Chi tiết trong tệp tin đính kèm.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác