Chuyển tới nội dung

Bài tập lớn thay thế bài thi tự luận môn Kỹ năng thuyết trình thuyết phục trước đám đông (KNM004)

15.06.2021

Môn Kỹ năng thuyết trình thuyết phục trước đám đông có 6 phòng thi: 02, 06, 14, 19, 23, 27

Chi tiết xem trong tệp tin đính kèm.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác