Chuyển tới nội dung

Bài tập lớn thay thế bài thi tự luận môn Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian (KNM003)

15.06.2021

Môn Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian gồm 6 phòng thi: 04, 10, 11, 18, 22, 26

Chi tiết trong tệp tin đính kèm.

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác