Chuyển tới nội dung

Bài tập lớn thay thế bài thi tự luận môn Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định (KNM002)

15.06.2021

Môn Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định có 9 phòng thi: 08, 09, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 25

Chi tiết trong tập tin đính kèm

Tệp tin đính kèm:

Bài viết khác